overlay

ESH Personellerine Hizmet içi Eğitim verildi.

            Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Eğitim Komitesi ve Evde Sağlık Hizmetleri Kalite Birimi tarafından hazırlanan 2019 yılı Evde Sağlık Hizmetlerinin Kalite Değerlendirmesinin görüşülmesi, El Hijyeni, Temizlik, Dezenfeksiyon ve Antisepsi, İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı konularında 05/12/2019 tarihinde 34 personele hizmet içi eğitim verildi. Ön test ve Son test yapılarak eğitim değerlendirildi.Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yasin KÖPRÜ çalışanların sahada karşılaştıkları sorunları dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.