overlay

Hasta Kabulu ve Muayene Süreci

Hasta Kabulü ve Muayene Süreci

 • Türkiye geneli için kurulan 444 38 33 numaralı Ulusal çağrı merkezi numarası aranarak başvuru yapılır.
 • Çağrı merkezinden alınan başvuru İl Evde Sağlık  Koordinasyon Merkezine yönlendirilir.
 • Evde Sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi sistem üzerinden aldığı başvuruya telefonla döner ve hastanın daha detaylı bilgilerini alarak sisteme girişini gerçekleştirir. Hastanın ikametgah adresine göre ilgili birime hizmet ataması yapar.
 • Hizmet emri atanan ilgili birim 24 saat içinde hastayı arayarak, hastanın evine ziyaret yapılacağı bilgisini  iletilir ve randevu oluşturur.
 • İlk hasta ziyareti doktorlu ekip tarafından gerçekleştirir.
 • Ev ziyaretine giden ekip hastanın evde sağlık hizmetleri alması için uygun olup olmadığına karar verir.
 • Başvurusu uygun olan veya olmayan hastalar süreç hakkında bilgilendirilir.
 • Başvurusu uygun olan hastalara başvuru formu düzenlenir ve hasta hizmet almaya başlar, uygun olmayan hastalara hizmet sonlandırılması yapılır.
 • Hastanın mevcut durumuna göre hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilir. Ziyaret sıklığı belirlenir, randevu programı oluşturulur.
 • Hasta bilgileri, hasta dosyası ve tablet Pc ile kayıt altına alınır.
 • Hizmetin kabulü için onam formu düzenlenir. Hizmet alacak kişiye, veli yada vasisine bilgilendirmeler yapılarak okutulup imzalatılır.
 • Ayrıca hastanın Sosyal hizmet ve Palyatif bakım ihtiyacı var ise hastaya yardımcı olunur ve ziyaret tamamlanır.